Vidíme

moderné IT riešenia 

pre Váš biznis

Kamerové monitorovacie systémy

  • Sledovanie a záznam výroby

  • Sledovanie a záznam objektov

  • Analytické kamerové systémy

Systémy kontroly kvality

 
 
 

Systémy kontroly kvality

  • Meranie korýtkovitosti a vnútorného pnutia plechu

  • Systém merania šabľovitosti plechu

  • Systémy detekcie zátrhov a dier na plechu

  • Systém on-line sledovania bočného orezu plechu

Špecializované systémy

Špecializovné systémy

  • Čítanie čiarových kódov brám a zvitkov

  • Dochádzkové systémy - magneticke karty, RFID

  • Poplašné a zabezpečovacie systémy

 

 CamSys © 2019